English     

台灣證券交易所 公司治理中心

審計委員會設置情形Statistics

審計委員會設置情形(即時查詢):


審計委員會設置家數統計數據(每半年統計):

日期/
市場別
上市公司
設置家數
上市公司
總家數
占上市公司
百分比
上櫃公司
設置家數
上櫃公司
總家數
占上櫃公司
百分比
110.12 890 959 92.81% 686 788 87.06%
110.8 882 952 92.65% 656 789 83.14%
109.12 797 948 84.07% 558 782 71.36%
109.6 790 944 83.69% 545 776 70.23%
108.12 696 942 73.89% 387 775 49.94%
108.6 682 932 73.18% 383 776 49.36%
107.12 586 928 63.15% 322 766 42.04%
107.6 554 917 60.41% 299 756 39.55%
106.12 474 907 52.26% 277 744 37.23%
106.6 446 900 49.56% 261 742 35.18%
105.12 327 892 36.66% 210 732 28.69%
105.6 306 881 34.73% 187 721 25.94%
104.12 243 874 27.8% 156 712 21.91%
104.6 219 862 25.41% 134 697 19.23%
103.12 170 854 19.91% 106 685 15.47%
103.6 159 845 18.82% 98 666 14.71%

備註:110年度受疫情影響,股東會延期召開,110年上半年度統計數據以當年八月之上市櫃公司家數計算